Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Een participatie-instrument

Een ARHUU zorgt voor dialoog en de totstandkoming van gemeenschappelijke projecten.

Conseil consultatif des locataires

Enkele voorbeelden:

 • Als de OVM een binnenkoer aanlegt, kan de ARHUU tijdens vergaderingen met de OVM laten weten hoe de bewoners hierover denken.
 • Tijdens de vernieuwing van gemeenschappelijke ruimten (inkomhallen, trappenhuizen,...) kunnen OVM en huurders via de ARHUU samen overleg plegen en nadenken over de mogelijke en gepaste herinrichtingen.
 • De ARHUU kan regelmatig een informatiemagazine publiceren om de huurders over de projecten en voornemens van de OVM en van de ARHUU op de hoogte te houden.
 • Er worden regelmatig permanenties ingericht waar de huurders met hun vragen terechtkunnen.

 

De ARHUU houdt zich bezig met de relaties tussen huurders en OVM.

Conseil consultatif des locataires

De ARHUU ontmoet de huurders en de OVM regelmatig.

De ARHUU geeft vragen en opmerkingen van de huurders over collectieve kwesties aan de OVM door.

 

Omgekeerd geeft de ARHUU ook door de OVM verstrekte informatie aan de huurders door om de dialoog en het overleg tussen de OVM als sociale verhuurder en de sociale huurders te verbeteren.

Enkele voorbeelden:

De ARHUU organiseert ontmoetingen tussen de huurders en de technische dienst van de OVM.

 • De ARHUU organiseert een jaarlijkse tevredenheidsenquête.
 • De ARHUU bezorgt een lijst met alle vragen en verzuchtingen aan de Directie van de OVM.
 • De ARHUU zorgt ervoor dat de huurders via een publicatie een beter inzicht krijgen in de werking en de organisatie van de diensten van de OVM.

 

 

De ARHUU zorgt ervoor dat huurders elkaar ontmoeten en beter met elkaar kunnen samen leven.

Conseil consultatif des locataires

De ARHUU organiseert regelmatig ontmoetingen met de huurders zodat zij elkaar beter leren kennen.

Door voor aangename en ontspannen ontmoetingsmomenten te zorgen, maakt de ARHUU het mogelijk dat huurders elkaar beter leren kennen, hun ideeën over de wijk met elkaar kunnen uitwisselen, onderlinge solidariteit mogelijk maken, feestmomenten organiseren,...

Enkele voorbeelden:

De ARHUU :

 • organiseert samen met verenigingen een buurtfeest.
 • legt een gemeenschappelijke moestuin aan.
 • zorgt voor een multimediaworkshop.
 • zorgt voor een uitgebreid bezoek van Sinterklaas.

 

 De ARHUU vertegenwoordigt de sociale huurders niet alleen bij hun sociale woningmaatschappij, maar ook bij diverse overheden.

Conseil consultatif des locataires 

 

 

 

 

Enkele voorbeelden:

 • De ARHUU is een gesprekspartner in het kader van het duurzame wijkcontract en zorgt ervoor dat de vragen en wensen van de bewoners worden gehoord.
 • De ARHUU ondervraagt de gemeente voor de aanleg van paadjes.
 • De ARHUU wordt ook geraadpleegd over de organisatie van afvalsortering in de wijk.
Share

Aanvullende gegevens